Uzņemšanas noteikumi

PDF

Vispārīgie noteikumi

• Krišjāņa Kundziņa cīņas sporta skola ir akreditēta profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde, kurā realizē brīvās cīņas un grieķu romiešu cīņas programmas. Apmācības programma tiek īstenota par valsts budžeta un pašvaldības līdzekļiem. Audzēkņu apmācība notiek līdz 25 gadiem.

• Pamatojoties uz Profesionālās izglītības likuma 27. panta 9.p. un sporta skolas Krišjāņa Kundziņa cīņas sporta skolas nolikumu, un atbilstoši sporta skolas īstenotajām sporta izglītības programmām, audzēkņus uzņem brīvās cīņas un grieķu – romiešu cīņas apmācības grupās.

• Mācību gads sākas katra gada 1. septembrī. Jaunu grupu komplektēšana notiek no 1.-30. septembrim.

 

 

Audzēkņu uzņemšanas noteikumi

Audzēkņu uzņemšana Krišjāņa Kundziņa cīņas sporta skolā notiek saskaņā ar profesionālās ievirzes sporta izglītības paraugnolikuma noteikumiem grupu komplektēšanā.

Nepieciešamie dokumenti, iestājoties Krišjāņa Kundziņa cīņas sporta skolā:

  • Audzēkņa un vecāku iesniegums (pēc noteiktas formas);
  • Dzimšanas apliecības vai pases kopija;
  • Ģimenes ārsta vai Sporta medicīnas Valsts aģentūras izziņa par veselības stāvokli;
  • Neirologa atzinums;
  • Fotogrāfija.

Talantīgus audzēkņus, sporta sacensību uzvarētājus, labus rezultātus sasniegušus bērnus un jauniešus atļauts uzņemt mācību- treniņu grupā neizejot iepriekšējo mācību etapu.

Programmas prasības mācību – treniņu grupu pārcelšanai

SSG- Vecāku iesniegums, fotogrāfija, dzimšanas apliecības vai pases kopija, ģimenes ārsta izziņa un neirologa atzinums.

MT-1 – Dalība vienās oficiālās sacensībās.

MT-2 – Dalība divās oficiālās sacensībās.

MT-3- Dalība trijās oficiālās sacensībās.

MT-4 – Dalība četrās cīņas federācijas kalendārā iekļautajās sacensībās, tai skaitā divās starptautiskā līmeņa sacensībās.

MT-5 – Dalība piecās cīņas federācijas kalendārā iekļautajās sacensībās, tai skaitā divos Latvijas čempionātos, meistarsacīkstēs vai starptautiskā līmeņa sacensībās.

MT-6 – Dalība sešās cīņas federācijas kalendārā iekļautajās sacensībās, tai skaitā divos Latvijas čempionātos, meistarsacīkstēs vai četrās starptautiskā līmeņa sacensībās.

MT-7 – Dalība sešās cīņas federācijas kalendārā iekļautajās sacensībās, tai skaitā divos Latvijas čempionātos, meistarsacīkstēs vai četrās starptautiskā līmeņa sacensībās.

SMP-1 – Dalība Eiropas meistarsacīkstēs, Latvijas čempionātos vai meistarsacīkstēs, audzēkņi ierindojušies pirmajos 50% no izcīnītajām vietām, Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kandidāts.

SMP-2 – Dalība Eiropas meistarsacīkstēs, Latvijas čempionātā, vai meistarsacīkstēs, audzēkņi ierindojušies pirmajos 50% no izcīnītajām vietām, Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kandidāts.

SMP-3 – Dalība Eiropas meistarsacīkstēs , Latvijas čempionātā vai meistarsacīkstēs, audzēkņi ierindojušies pirmajos 75% no izcīnītajām vietām, Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kandidāts.

ASM – Dalība Eiropas meistarsacīkstēs, pasaules čempionātā, Latvijas čempionātā vai meistarsacīkstēs, audzēkņi ierindojušies pirmajos 75% no izcīnītajām vietām, Latvijas valsts izlases dalībnieks, treniņu darba plāns saskaņots ar Latvijas cīņas federāciju.

 

Atskaitīšanas noteikumi

  • Krišjāņa Kundziņa cīņas sporta skolas izglītojamie bez attaisnojoša iemesla neapmeklē treniņu nodarbības ilgstošu laiku.
  • Veselības stāvokļa dēļ nevar turpināt nodarbības.
  • Pamatojoties uz vecāku iesnieguma.

 

 

 

 

Atbalstītāji