Vēsture

PDF

1992.gada 01. februārī dibināta sporta skola , kā Brīvās cīņas sporta skola .

Skolas telpas atrodās Hipokrāta ielā 25 –pārbūvētās bērnudārza telpās.

Ar 1993.gada 01. septembri skola tiek nosaukta brīvās cīņas pamatlicēja Latvijā vārdā -Krišjāņa Kundziņa vārdā nosauktā brīvās cīņas sporta skola.

No 2002. gada 04. 07. sporta skola īsteno licencētu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu brīvajā cīņā

2006./2007. mācību gadu sporta skola uzsāk jaunās telpās pēc 89. vidusskolas viena korpusa telpu renovācijas Hipokrāta ielā 27 -ar 2 cīņas telpām treniņiem , trenažieru zāli ,labiekārtotām ģērbtuvēm un dušām, veselības punktu.

2010.gad 04. janvārī pēc Rīgas domes lēmuma Nr. 247 ,,Par Rīgas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu tīkla pilnveidošanas pasākumiem,,

3. punktu sporta skolu pārdēvē par Krišjāņa Kundziņa cīņas sporta skolu.

Pēc izglītības iestāžu tīkla pilnveidošanas sporta skola sāk īstenot otru programmu profesionālās ievirzes sportā grieķu –romiešu cīņā.

Sporta skolas izveidotāja direktore Inga Freidenfelde – no 1992. gada 01. februāra

Direktora vietnieki mācību darbā

Rihards Putenis no 1992.gada – 1993.gadam

Jānis Lasis no 1994.gada 01.09 -1998.10.08

Andris Stolbovs no1999.gada 01.01- 2006. 31.08

Kaspars Stabiņš no 2006.gada 01.09. - 2007.10.12

Lāsma Ozola no 2008.gada 19. 02

 

 

Atbalstītāji